Regler för webbshoppar: En snabb och enkel översikt för (2024)

Skriven av

Axel

Publicerad

Vi finansieras av våra läsare. Om du köper något via våra länkar får vi en provision.
I den här artikeln kommer vi att gå igenom:

Det blir alltmer populärt att starta en egen webbshop, men har du försäkrat dig om att din webbshop håller sig inom de löften och regler som finns? I takt med att ett stort antal webbshoppar har dykt upp har nya riktlinjer och ny lagstiftning införts för att skydda konsumenternas rättigheter.

Syftet är bland annat att förhindra bedrägerier på nätet, men också att de erbjudanden och företag som finns på nätet verkligen är förenliga med lagen. Det finns ett antal olika knep som mindre seriösa operatörer använder för att öka sin omsättning. För dig som har startat en egen webbshop är det därför viktigt att sätta dig in i dessa vad det är för regler som gäller för webbshoppar innan du börjar på fel sätt.

I den här guiden har vi därför valt att lyfta fram några av de viktigaste punkterna och vad de innebär för din webbshop. Om du vill veta mer om detta ämne erbjuder det svenska konsumentverket omfattande information om detta på sin egen hemsida. Du kan läsa mer om detta här

Falska nätbutiker och bedrägerier

Ett problem som tyvärr har ökat betydligt under den senaste perioden är oseriösa handlare eller falska webbshoppar. Syftet är att lura konsumenterna att köpa och betala för en produkt som de aldrig kommer att få. Eftersom detta har blivit ett stort problem för e-handeln är det viktigt att du rätt element finns synliga i din webbshop. På så sätt kan du ge kunderna ett gott intryck, men också se till att den nödvändiga informationen är synlig om du skulle bli granskad. 

I det här läget är det särskilt viktigt att ha bra och lättillgänglig information om vem som står bakom webbshoppen. Vi rekommenderar att du placerar den längst ner på sidan. Här bör det tydligt framgå vilket företag som står bakom webbplatsen och du bör ange kontaktuppgifter, organisationsnummer (om AB) och var företaget är beläget. Nedan har vi därför samlat några viktiga punkter om vilken information din hemsida bör innehålla för att vara i linje med reglerna för onlinebutiker. 

Produktens viktigaste egenskaper

I Sverige är du skyldig att tillhandahålla information om relevanta egenskaper som kan påverka konsumentens köpbeslut. I de flesta fall är det i form av en produktbeskrivning, men exakt vad det handlar om varierar stor beroende på vilken bransch och akör vi pratar om. Du bör därför se till att den är tillräckligt lång för att all relevant information om produkten ska vara lätt att förstå i din webbshop.

Entrepenörernas identitet

Det är viktigt för köparen att veta vem hen handlar oss och därför är det viktigt att säljaren tillhandahåller lämnar informationen nedan:

 • Säljarens namn, adress, e-postadress och organisationsnummer ska finnas i e-butiken.
 • Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Produktens totala pris

Så länge du säljer varor eller tjänster till konsumenter måste det alltid finnas ett totalpris i din webbshop. Det betyder att det pris som du anger för produkten måste inkludera alla avgifter som måste betalas. Detta inkluderar dock inte frakt, eftersom fraktalternativen ofta kan vara individuella och därför svåra att beräkna. Ett antal webbshoppar har löst detta genom att erbjuda frakt till ett fast pris (t.ex. 59 kr). 

Ångerrätt

Reglerna för ängerätt ser likadana ut för köp i Sverige såväl som inom EU, Norge, Island och Storbritannien. Ska du sälja varor eller tjänster till konsumenter via en webbshop måste du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I lagen ingår bland annat att köparen har en ångerrätt på 14 dagar från det att produkten mottagits. Det finns dock situationer där köparens ångerrätt är längre än så men även situationer som inte omfattas av ångerrätten.

I vissa fall kan även du som säljare ha rätt till ersättning från en köpare som ångrar sitt köp. Detta kan omfatta ersättning för värdeminskning om köparen har använt produkten mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper eller funktion.

Information du som säljare är skyldig lämna:

 • Ditt namn, adress och organisationsnummer.
 • Varans/tjänstens huvudsakliga egenskaper.
 • Varans/tjänstens pris (inklusive skatter och avgifter).
 • Leveransvillkor.
 • Betalningsvillkor.
 • Villkor för ångerrätt.
 • Vad lagen säger om reklamationer.

E-handelslagen ställer även följande krav på säljaren vid en beställning:

 • Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för kunden att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan hen gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg kunden måste gå igenom för att göra en beställning.
 • Det ska tydligt framgå på vilka språk kunden kan göra sin beställning.
 • Kunden ska utan dröjsmål få en beställningsbekräftelse med e-post.
 • Avtalsvillkoren som rör beställningar ska finnas tillgängliga så att kunden kan spara dem.

Det måste också anges skriftligen att det är konsumenten som ska stå för returkostnaden om detta är ett problem för företaget. Om en produkt av olika skäl är undantagen från ångerrätten ska detta tydligt anges i informationen om produkten – liksom under vilka omständigheter ångerrätten kan återkallas. Detta gäller t.ex. försäljning och lagerutförsäljning med en betydande prisnedsättning eller varor som omfattas av hygien. 

Abonnemang, prenumeration och bindningstid

Har du någonsin beställt en bok eller tackat ja till ett “varuprov” som sedan visade sig vara en prenumeration? Detta har länge varit en populär strategi för många webbshoppar, men kan också vara otroligt irriterande för konsumenterna. Här är det viktigt att tydligt markera alla tjänster och produkter som innebär en prenumeration. 

Du kan faktiskt dömas för vilseledande marknadsföring om du säljer en produkt som något du köper en gång, men som sedan visar sig vara kopplad till en löpande prenumeration. Samtidigt måste du alltid ange eventuell giltighetstid och hur man säger sig upp dig från den aktuella prenumerationen. 

Hur vet jag om min webbshop uppfyller alla lagar och regler?

Det är ingen tvekan om att det kan vara svårt att vänja sig vid om du aldrig har drivit en webbshop tidigare. Lyckligtvis finns det flera alternativ för dig som vill göra din webbshop så legitim och användarvänlig som möjligt. Du kan naturligtvis rådgöra med advokater och företagsorganisationer, men det kan ofta innebära stora kostnader för ett relativt litet företag.

Vårt råd är därför att använda konsumentverkets egen hemsida och ringa till deras kontakttelefon om du är osäker. Här hittar du ett antal användbara artiklar om vilken information du bör känna till och vad som inte omfattas av lagstiftningen. Den mesta av informationen är också skriven på ett väldigt lättläst och lättförståeligt sätt, så du behöver inte läsa tunga juridiska texter.

Sammanfattning

När det kommer till regler för webbshoppar, så kan det vara svårt att veta hur man ska börja. Vi har därför tittat på några av de punkter som konsumentverket lyfter fram enligt svensk lag. Här är det viktigt att notera att detta bara är ett utdrag ur en mycket bredare lagstiftning, så du bör se till att det inte finns några andra punkter som påverkar ditt online-företag.