UX-verktyg: Använd de här verktygen när du skapar din hemsida

Skriven av

Axel

Publicerad

Vi finansieras av våra läsare. Om du köper något via våra länkar får vi en provision.
I den här artikeln kommer vi att gå igenom:

Att bygga en hemsida är inte alls enkelt. Det ligger timmar av arbete bakom de flesta hemsidor och det finns ofta ett antal olika kriterier som måste beaktas. Detta är ofta kopplat till förväntningar på att en hemsida ska fungera på ett visst sätt, vara synlig för allmänheten och ge snabb tillgång till den information man söker. 

Det finns dock mer än så när det gäller utvecklingen av bra hemsidor. Många upptäcker att de har en funktionell hemsida med god synlighet, men att de ändå uppnår en låg andel konverteringar. Som ett resultat av detta tar många ett steg tillbaka och tittar på om det är något fel på den produkt eller tjänst som de försöker sälja. 

Med det sagt behöver det inte vara något fel på produkten överhuvudtaget. Tvärtom har de flesta människor förmodligen klickat in på din hemsida just för att de letar efter vad du kan erbjuda dem. Problemet kan därför vara kopplat till en dålig användarupplevelse (UX). Att fokusera på och förbättra användarupplevelsen kan därför ofta vara nyckeln till bättre konvertering av din trafik. I den här artikeln har vi därför tittat på några av de bästa verktygen för dig som vill förbättra din användarupplevelse. 

Vad är användarupplevelse (UX)?

Användarupplevelsen är den del av designen som handlar om hur användarna interagerar med hemsidan. Mer specifikt handlar det om förhållandet mellan användare och de funktioner som finns på sidan. Här är det viktigt att notera att UX inte handlar om den visuella aspekten av din hemsida, utan snarare om hur användaren upplever den. Det visuella är kopplat till användargränssnittet (UI). Dessa två kan blandas ihop, och de är utan tvekan nära besläktade – men i den här artikeln ligger fokus på UX. 

UI bygger på den visuella aspekten av en hemsida och omfattar färger, design, struktur och övergripande utseende. UX, å andra sidan, omfattar hur det digitala funktionellt förhåller sig till den upplevelse som användaren får. Till exempel kan designen av en hemsida göra det möjligt att visa/dölja text med hjälp av informativa rutor. Utseendet på dessa skulle falla under UI. UX å andra sidan kommer att titta på om användaren föredrar att rutan ska vara öppen eller stängd när hen går in på hemsidan. 

Vi kan därför lugnt säga att UX och UI är oskiljaktiga, men de är också två mycket olika aspekter av utformningen av din webbplats. Du kan ha en professionell design (UI), men om användarupplevelsen är dålig (UX) kommer du sällan att få önskat resultat. 

Grundläggande UX-principer

Innan vi går vidare har vi valt att lyfta fram några grundläggande UX-principer som du bör känna till. Detta kommer att göra det mycket lättare att skilja mellan användargränssnitt och användarupplevelse. Följande principer är grundläggande för att förbättra UX:

  • Struktur – En hemsida bör ha en tydlig hierarkisk struktur för sitt innehåll. Det gör det lättare för användarna att hitta det informationsflöde de vill ha. Här bör man börja med kategorier och sedan gå ner till mer specifik information. 
  • Navigering – De flesta människor har förväntningar på hur en hemsida ska fungera. Många glömmer dock bort navigeringen när de designar sin hemsida. För att användarna ska kunna hitta det de söker bör navigeringen på hemsidan vara så enkel som möjligt. 
  • Vägledning – Det kanske låter konstigt, men din hemsida ska vägleda användaren genom hela användarupplevelsen. Ett typiskt exempel på detta kan vara försäljning där användaren ska gå igenom följande resa: först ska de få information om produkten eller tjänsten, sedan argument för varför de behöver produkten – och slutligen möjlighet att köpa den.

De bästa UX-verktygen för din hemsida

Nu när vi har en bättre förståelse för vad UX handlar om ska vi titta närmare på de olika verktyg som du kan använda för att skapa en bättre användarupplevelse. Det är värt att notera att många av dessa handlar om att få feedback från riktiga användare, vilket innebär att din hemsida måste vara aktiv för att de ska fungera. 

1. UserTesting

UserTesting är ett innovativt program som låter dig samla in feedback från riktiga användare. Verktyget betalar utvalda användare för att använda din hemsida och ger sedan feedback utifrån deras erfarenheter. Dessutom kan du få feedback från erfarna UX-designers som kan stödja den övergripande feedbacken baserad på användning. 

2. Convert

Convert bygger på A/B-testning, vilket innebär att man jämför två olika utgångspunkter mot varandra för att se vilken som ger den bästa upplevelsen. Detta kan vara användbart om du har två designalternativ men inte vet vilket du ska välja. Med hjälp av olika kriterier kommer Convert att jämföra de två hemsidorna mot varandra och hitta styrkor och svagheter hos den som presterar bäst. 

3. HotJar

En annan populär produkt som många svär på är HotJar. Den är mycket mer analytisk än de två första alternativen som vi har lyft fram. Den använder sig av en kombination av spårning och återkoppling genom frågeformulär. HotJar tittar på hur användarupplevelsen kommer att leda till ett slutligt köp eller CTA. 

4. Plerdy

Plerdy är ett mer komplett paket som inte bara bygger på UX utan också ger dig verktyg för konvertering och SEO-optimering. Detta inkluderar värmekartor, analys av trattar och insamling av feedback. Fördelen med det här verktyget är de relativt billiga planerna de erbjuder. 

5. Glassbox

Om du har en stor webbplats kan användarna gå vilse i obekanta felmeddelanden. Detta är något som Glassbox kan hjälpa till att förbättra. Genom att kartlägga vilka felmeddelanden användarna upplever kan du anpassa och skräddarsy användarupplevelsen. Dessutom kan det hjälpa till att avslöja om användarna har en annan UX än vad som var tänkt. Du upptäcker ofta att användarna kan använda webbplatsen på ett annat sätt än vad som ursprungligen var tänkt, vilket snabbt kan påverka konverteringarna. 

6. Fullstory

Ett annat program som fokuserar på felmeddelanden och fel i systemet är Fullstory. Här får du hjälp med att kartlägga laddningstid, konverteringar och de felmeddelanden som gör att de flesta användare hoppar av på vägen. Detta kan vara särskilt användbart om du har en nätbutik, men märker att många människor hoppar av innan de når fram till varukorgen. 

7. Crazy egg

Om du tillhör dem som föredrar en mer visuell kartläggning av data kan Crazy Egg vara en bra utgångspunkt. Här får du föranalyserade data presenterade i olika layouter som HeatMap, ScrolMap, Overlay och Confetti. På så sätt kan du enkelt se hur de flesta användare bearbetar de olika funktionerna på din hemsida. 

8. LookBack

Det som skiljer LookBack från de andra verktygen som vi har pratat om hittills är att de fokuserar på mobil UX. Detta är tyvärr en punkt som många glömmer bort, men siffror från Google visar att nästan 70 % av dagens användare kommer från mobila enheter. En webbplats som presterar dåligt på sådana enheter kan därför kosta dig värdefull trafik eller försäljning med tiden. 

9. Appentive

Appentive är ett praktiskt verktyg som bygger mindre på analys och mer på att samla in användarnas feedback. Appentive kartlägger när i användarresan det är bäst att samla in feedback och erbjuder sedan användarfeedback. Detta kan bidra till att ge en bättre inblick i hur kunderna upplever användarupplevelsen längs vägen. 

10. UserReport

Ibland är det bra att välja ett enklare tillvägagångssätt, och det är precis vad UserReport gör. Det här är ett enkelt verktyg som gör att du kan skicka ut undersökningar och formulär för att få feedback om din användarupplevelse. Du kan sedan enkelt analysera de svar du fått i din instrumentpanel. 

11. GetFeedBack

Ett annat program som erbjuder många av samma funktioner som UserReport är GetFeedBack. Här kan du skapa skräddarsydda undersökningar som gör att du kan kartlägga hur användarna använder din hemsida. Dessutom kan du spåra aktiviteten på olika sidor och se om de har följt den avsedda UX-resan eller inte. Utifrån detta kan du ställa kontrollfrågor som gör att du kan avgöra hur UX bör anpassas för att uppnå det önskade resultatet. 

12. Applause

Applause erbjuder tillgång till ett omfattande nätverk av UX/UI-testare. Här kan du låta erfarna testare granska din hemsida och sedan ge objektiv feedback. Detta kan vara användbart eftersom en större testgrupp kan hjälpa dig att uppnå olika upplevelser och få den väl testad på olika operativsystem och enheter. 

Sammanfattning

Ett professionellt utseende ger inte alltid önskat resultat, så det är viktigt att analysera hur användarna upplever din hemsida. Detta faller under UX – och är det ämne som vi har tittat på i den här artikeln. Dessutom har vi tittat på 12 olika verktyg som gör det lättare för dig att kartlägga hur dina användare interagerar med din hemsida. Det kan finnas mycket användbar information att samla in här, samt titta på hur du kan få en effektivare konvertering.